Meranie potenciálu kandidátov ako kľúč k úspešnému výberu? Nikdy to nebolo jednoduchšie!

 

Ak chcete spoľahlivo otestovať schopnosti kandidátov či svojich zamestnancov, zistiť, čo sú ich silné stránky a kde by možno potrebovali rozvíjať, prinášame vám riešenie - široké portfólio AON online testovacích nástrojov dokáže uspokojiť všetky potreby vášho HR.

Chcete zistiť ako dokáže konkrétny človek pracovať s prioritami, ako efektívnu má krátkodobú pamäť alebo ako v dokáže v textoch vyhľadávať relevantné informácie a vyvodiť z nich správny záver? V každom prípade sa môžete spoľahnúť na validné online testy schopností. Jednoducho kompletné zmapovanie výkonového potenciálu z pohodlia obývačky.

Vykon4

Takáto forma online hodnotenia zabezpečuje, že kandidát, ktorého vyberiete, bol vybratý čisto na základe jeho schopností a kompetencií. Bez predsudkov a stereotypov.

Je to teda skvelý spôsob ako podporiť rozmanitosť vo firme už od prvého kroku životného cyklu zamestnanca. Navyše sa každý kandidát môže testovať z pohodlia svojho domova (alebo odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet) v čase, kedy mu to vyhovuje - týmto je celý proces zbavený stresu a nervozity z cudzieho prostredia s cudzími ľuďmi. Vďaka tomu sa v testoch dosahujú optimálne výsledky a vy viete lepšie zhodnotiť či to je ten človek, ktorého hľadáte.

AON online testy sú krátke a efektívne - žiadne zdĺhavé testovanie - každý test zaberie len pár minút a meria špecifickú schopnosť, pre ktorú bol vyvinutý. Testy je takisto možné vypĺňať na rôznych zariadeniach - smartfónoch, počítačoch, notebookoch či tabletoch. Kandidát tak nie je limitovaný potrebou nadštandardného technického vybavenia.

Vykon3

Prečo toto riešenie?

Pretože vďaka širokým možnostiam je každé testovanie riešenie šité na mieru. Nemusíte sa obávať, že kandidát bude musieť vypĺňať dlhý test, ktorý nakoniec ani nie je relevantný pre pozíciu, o ktorú sa uchádza a vy by ste tak zanechali zbytočne zlý dojem. Spoločne vyskladáme batériu špecifických testov, ktorá nebude zbytočne zaťažovať kandidátov ani vás a zároveň vám poskytne všetky potrebné informácie.

Moderné online testovanie si však svoje miesto nájde aj inde ako len vo výbere kandidátov. Okrem testov schopností vieme cez dotazníky vytvoriť objektívny kompetenčný profil testovaného. Takýto profil sa dá následne uplatniť v rôznych oblastiach. Napríklad keď zvažujete povýšenie zamestnanca či zmenu roly a chcete zistiť, či sa na takúto zmenu pozície hodí. Okrem spomínaných oblastí dokážu AON dotazníky odhaliť aj to, čo v práci motivuje konkrétneho človeka. Či už je to uznanie za výkon, možnosť ovplyvňovať, absencia stresu, alebo harmónia v tíme a na pracovisku - dotazníky pomôžu kandidátom vyjadriť, čo v práci považujú za motivujúce a vám zase lepšie pochopiť či sa daný človek do vašej firmy hodí, alebo nie.

Ozvite sa nám