Expert Hub

Ste študentom/študentkou psychológie a svoju pracovnú budúcnosť vidíte v HR? Alebo ste sa už pripojili k radom HR špecialistov a hľadáte naozaj odborné špecializované vzdelávanie? Ste na tom správnom mieste.
Expert Hub 1

 

Priepastná vzdialenosť medzi štúdiom a praxou. Absolventi prichádzajú do firiem so žiadnou, v lepšom prípade len veľmi hmlistou predstavou o tom, ako využiť svoje vedomosti v reálnom prostredí firiem. Častokrát sú „hodení do vody“, pretože nie je priestor sa im venovať v takej miere, v akej by bolo potrebné. A tak si vytvárajú vlastné spôsoby a cesty, ako to zvládnuť a okrem tých správnych a efektívnych, získavajú aj tie menej správne návyky.

Teraz by mala prísť tá časť, kde vás presvedčíme, že to tak nie je.

Lenže je a aj my sa s touto realitou denne stretávame. No my v inmetric-u sme už raz takí. Keď sa nám niečo nepáči, hľadáme cesty, ako by sa to dalo inak.

Predstavte si svet, v ktorom sú začínajúci HR-isti vo firmách lepšie pripravení, zorientovaní, odborne zdatní...

Vitajte v EXPERT-HUBe!

A

EXPERT HUB vznikol ako zhmotnenie nášho želania pomáhať mladým ľuďom získať realistickú predstavu o tom, ako HR môže vyzerať, s akými výzvami sa budú stretávať a koľko rôznych nástrojov a možností majú k dispozícii. Veríme, že takto môžeme prispieť k tomu, aby sa vo firmách rýchlo stali rovnocennými partnermi do diskusie a pozitívne v nich ovplyvňovali dianie.

Preto sme si podali ruky s Katedrou Psychológie na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského a spolupráci dopriali aj formálny rámec.

inmetric sa tak od roku 2021 stal oficiálne Školiacim pracoviskom Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V každom akademickom roku tak u nás získa niekoľko študentov a študentiek jedinečnú príležitosť absolvovať špeciálny vzdelávací program, ktorý bude akceptovaný ako Odborná psychologická prax a započítaný do ich študijných výsledkov.

Student

Čo vás v Expert-Hube čaká?

Pripravili sme pre vás modulárny vzdelávací program, ktorý vás v priebehu niekoľkých týždňov (tak, aby ste to komfortne zvládli popri iných povinnostiach štandardného semestra) prevedie najčastejšie využívanými hodnotiacimi a rozvojovými HR nástrojmi. 

Spoločne sa pozrieme na komplexné témy ako:

  • online pracovná psychodiagnostika,
  • 360°spätná väzba,
  • AC/DC.

Dozviete sa, ako sa tieto nástroje skutočne používajú/nepoužívajú v praxi, prečo sú užitočné a aké sú výhody aj nevýhody každého z nich. Budete mať možnosť každý z nich vyskúšať a vytvoriť si vlastný názor. Spoločne budeme mať priestor pre diskusiu a zdieľanie názorov.

Dotkneme sa aj tém ako je digitalizácia HR procesov, čo je to ATS a na čo je vlastne dobrý, prečo samotní zamestnanci v prieskumoch  spokojnosti zvyčajne nevidia zmysel alebo na čo si dať pozor pri plánovaní rozvojových aktivít.
Po úspešnom absolvovaní programu budete doslova naštartovaní do svojej budúcej práce.

Nie ste už študent, ale chceli by ste aj vy získať všetky tieto vedomosti? Napíšte nám.