Rozmanitosť a inklúzia

Zlepšujte kvalitu pracovného života, udržte si zamestnancov a zamestnankyne a zároveň podporujte ich well-being vďaka inkluzívnemu pracovnému prostrediu.

 

Slová inklúzia a diverzita (či rozmanitosť)  asi vo svojom okolí  počujete stále častejšie a častejšie. Vo filmoch, v reklamách, v škole, v práci. Zrazu sa tieto pojmy tešia stále väčšej popularite....  Ak si chcete stiahnuť naše DEI video pre kolegov, váš onboarding alebo e-learning, kliknite na tlačítko.

Diverzita

Má to význam

V inmetric veríme, že každý jeden človek by mal nielen žiť, ale aj pracovať v prostredí, kde sa cíti docenený, plnohodnotný a v bezpečí. V takom prostredí, kde sa môže naplno prejaviť, kde je mu/jej umožnené rozvíjať svoj potenciál a zároveň byť pri tom sám či sama sebou. 

Je dávno známe, že charakteristiky ako rod, sexuálna orientácia, národnosť a iné, nemajú vplyv ani neobmedzujú schopnosti a potenciál  konkrétneho človeka. Naopak sa  ukazuje, že rozmanité prostredie, ktoré je zároveň inkluzívne, prináša spoločnostiam aj jednotlivcom mnohé benefity.

Vykon2

Rozmanitosť na pracovisku prináša výhody

Na úrovni firiem môžeme hovoriť o dobrej reputácií, výbere z väčšieho talent poolu, vyššom zisku či znížení fluktuácie zamestnancov a zamestnankýň. Každý z týchto benefitov navyše so sebou prináša ďalšie čiastkové výhody.

Napríklad znížená fluktuácia zamestnancov a zamestnankýň znamená, že na určitej pozícií bude jeden človek, ktorý sa počas rokov stane odborníkom či odborníčkou vo svojej oblasti a aj v prípade, ak kariérne rastie, cenné know-how neodchádza z firmy preč, ale ostáva v nej. Taktiež sa zlepšujú podmienky pre vytvorenie funkčných a súdržných tímov, ktorých členovia a členky si navzájom dôverujú, môžu sa na seba spoľahnúť a cítia sa v nich príjemne. Tým sa podporuje pozitívna pracovná atmosféra, teda ďalší motivujúci faktor, ktorý pozitívne ovplyvňuje výkonnosť. V neposlednom rade sa znižujú náklady aj na hiringový proces.

Na úrovni zamestnanca či zamestnankyne sa môžeme hovoriť zase o lepšom well-beingu, väčšej spokojnosti, motivácii, produktivite, práci v príjemnom prostredí, či redukcii stresu

Sk Slovensko Cesko 28

Prieskum rozmanitosti

Ako sme už uviedli, vidíme zmysel v tom, aby sa problematike rozmanitosti v pracovnom prostredí venovala pozornosť a vnímame, že sa tak deje stále viac. Ako veľmi a v akom smere – to sme si dali za cieľ zistiť.

Spoločne s tímom BE-ID human sme sa rozhodli spolupracovať na prieskume rozmanitosti, ktorého cieľom je zistiť aktuálny stav slovenských a českých firiem v oblasti diverzity, teda rozmanitosti v rovine pohlavia, rodu, kultúry, veku, sociálnych rolí, sexuálnej orientácie a ďalších charakteristík, rovnako ako nájsť priestor pre zlepšenie, tento ďalej rozvíjať, pomáhať zamestnávateľom/kám vytvárať rozmanité a akceptujúce prostredie, ponúkať osvetu o tejto problematike či inak s týmito oblasťami ďalej pracovať

Kto a ako sa môže zapojiť?

Prieskum realizujeme na Slovensku a v Česku a zapojiť sa môže každá firma, ktorá sídli v jednej z týchto krajín – či už ako materská, dcérska firma alebo pobočka zahraničnej firmy. Zber odpovedí prebieha od januára 2022 do júla 2022

Za každú firmu by prieskum mala vyplniť len jedna osoba (HR manager/ka, špecialist/ka, CEO, osoba zodpovedajúca za tému diverzity a inklúzie v konkrétnej spoločnosti, ...) a zapojiť sa môže tak, že klikne na jeden z linkov nižšie, čím bude automaticky presmerovaný/á na náš prieskum. Potom už len stačí prieskum vyplniť a odoslať

Mám záujem o výsledky prieskumu

V tomto prípade nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára nižšie, aby sme sa s výsledkami mohli podeliť. Vieme, že výsledky prieskumu budú výpovedné a budú použiteľné v mnohých oblastiach. Či už chcete získať prehľad o tejto téme v kontexte Slovenska a Česka, porovnať situáciu vo svojej firme voči ostatným, identifikovať slabé miesta, alebo sa aktívne tejto téme vo vašej spoločnosti venovať, realistické dáta vám v tom budú skvelým pomocníkom. 

Spracované výstupy z prieskumu budú dostupné v priebehu októbra 2022.

Vyplňte údaje a získajte prístup k videu