Rozmanitosť a inklúzia

Zlepšujte kvalitu pracovného života, udržte si zamestnancov a zamestnankyne a zároveň podporujte ich well-being vďaka inkluzívnemu pracovnému prostrediu.

 

Slová inklúzia a diverzita (či rozmanitosť)  asi vo svojom okolí  počujete  stále častejšie a častejšie. Vo filmoch, v reklamách, v škole, v práci. Zrazu sa tieto  pojmy tešia stále väčšej popularite....  Ak sa chcete zapojiť do prieskumu, ktorého cieľom je  zmapovať aká je firemná realita v týchto oblastiach,  link nájdete nižšie na tejto stránke.

Má to význam

V inmetric veríme, že každý jeden človek by mal nielen žiť, ale aj pracovať v prostredí, kde sa cíti docenený, plnohodnotný a v bezpečí. V takom prostredí, kde sa môže naplno prejaviť, kde je mu/jej umožnené rozvíjať svoj potenciál a zároveň byť pri tom sám či sama sebou. 

Je dávno známe, že charakteristiky ako rod, sexuálna orientácia, národnosť a iné, nemajú vplyv ani neobmedzujú schopnosti a potenciál  konkrétneho človeka. Naopak,  ukazuje sa, že rozmanité prostredie, ktoré je zároveň inkluzívne, prináša  spoločnostiam aj jednotlivcom mnohé benefity.

Diverzita
Vykon2

Rozmanitosť na pracovisku prináša výhody

Na úrovni firiem môžeme hovoriť o dobrej reputácií, výbere z väčšieho talent poolu, vyššom zisku či znížení fluktuácie zamestnancov a zamestnankýň. Každý z týchto benefitov navyše so sebou  prináša ďalšie čiastkové výhody.

Napríklad znížená fluktuácia zamestnancov a zamestnankýň znamená, že na jednej pozícií bude jeden človek, ktorý sa počas rokov stane odborníkom či odborníčkou vo svojej oblasti a aj v prípade, ak kariérne rastie, cenné know-how tak neodchádza z firmy preč, ale ostáva v nej. Taktiež sa zlepšujú podmienky pre vytvorenie funkčných a súdržných  tímov, ktorých členovia a členky si navzájom dôverujú, môžu sa na seba spoľahnúť a cítia sa v nich príjemne. Tým sa podporuje pozitívna pracovná atmosféra, ďalší motivujúci faktor, ktorý pozitívne ovplyvňuje výkonnosť zamestnancov a zamestnankýň. A v neposlednom rade sa znižujú náklady na hiringový proces.

Na úrovni zamestnanca či zamestnankyne sa môžeme hovoriť zase o lepšom well-beingu, väčšej spokojnosti, motivácii, produktivite, práci v príjemnom prostredí, či redukcii stresu

Prieskum rozmanitosti

Ako sme už uviedli, vidíme zmysel v tom, aby sa problematike rozmanitosti v pracovnom prostredí venovala pozornosť a vnímame, že sa tak deje stále viac. Ako veľmi a v akom smere – to sme si dali za cieľ zistiť.

Spoločne s tímom BE-ID human sme sa rozhodli spolupracovať na prieskume rozmanitosti, ktorého cieľom je zistiť aktuálny stav slovenských a českých firiem v oblasti diverzity, teda rozmanitosti v rovine pohlavia, rodu, kultúry, veku, sociálnych rolí, sexuálnej orientácie a ďalších charakteristík, rovnako ako nájsť priestor pre zlepšenie, tento ďalej rozvíjať, pomáhať zamestnávateľom/kám vytvárať rozmanité a akceptujúce prostredie, ponúkať osvetu o tejto problematike či inak s týmito oblasťami ďalej pracovať

Sk Slovensko Cesko 28

Kto a ako sa môže zapojiť?

Prieskum realizujeme na Slovensku a v Česku a zapojiť sa môže každá firma, ktorá sídli v jednej z týchto krajín – či už ako materská,  dcérska firma alebo pobočka zahraničnej firmy. Zber odpovedí prebieha od januára 2022 do apríla 2022

Za každú firmu by prieskum mala vyplniť len jedna osoba (HR manager/ka, špecialist/ka, CEO, osoba zodpovedajúca za tému diverzity a inklúzie v konkrétnej spoločnosti, ...) a zapojiť sa môže tak, že klikne na jeden z linkov nižšie, čím bude automaticky presmerovaný/á na náš prieskum. Potom už len stačí prieskum vyplniť a odoslať

Zvoľte si jazyk a prejdite na dotazník

Mám záujem o výsledky prieskumu

V tomto prípade nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára  nižšie, aby sme sa s výsledkami mohli podeliť. Vieme, že výsledky prieskumu budú výpovedné a budú použiteľné v mnohých oblastiach. Či už chcete získať prehľad o tejto téme v kontexte Slovenska a Česka, porovnať situáciu vo svojej firme voči ostatným, identifikovať slabé miesta, alebo sa aktívne tejto téme vo vašej spoločnosti venovať, realistické dáta vám v tom budú skvelým pomocníkom. 

Spracované výstupy z prieskumu budú dostupné v priebehu augusta 2022.

Ozvite sa nám