FIREMNÉ PRIESKUMY

Získajte presné a cenné informácie o dianí vo vašej firme vďaka našim jedinečne navrhnutým prieskumom.

Je komunikácia vo vašom tíme nadštandardná, ale tá medzi tímami akosi škrípe? Snažíte sa budovať kultúru, ktorá podporuje diverzitu a inklúziu, ale efekt nie je úplne podľa vašich predstáv? Zaujíma vás, či sú vaši zamestnanci vo firme spokojní a čo by ich v práci motivovalo? Radi vám pomôžeme.

Aby ste našli najefektívnejšie riešenie, ktoré je zároveň dlhodobo perspektívne, ale aj ekonomicky výhodné, je potrebné zistiť všetky aspekty problému. Vaši zamestnanci majú všetky odpovede na to, čo treba robiť. Lenže ako ich získať a zmysluplne využiť v ich prospech?

Online firemné prieskumy poskytujú priestor na vyjadrenie ich názorov, myšlienok, pocitov a ideí úplne anonymne a pohodlne. Všetky tieto vyjadrenia sú nesmierne cenné, pretože poskytujú informácie o tom, aké má firma v tej-ktorej oblasti silné stránky a kde vidia zamestnanci priestory na zmeny. Bez zbytočných domnienok a dohadov.

Survey_01

Pýtajte sa správne

Pomôžeme vám položiť správne otázky, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu, čo znamená, že získané informácie majú pre organizáciu reálny význam. Takto získané dáta je možné štatisticky analyzovať, porovnávať a vyhodnocovať tak, aby ste na nich mohli ďalej stavať.

Ak zvažujete napríklad investíciu do vzdelávania zamestnancov - zhromaždite informácie o ich preferenciách v oblasti profesionálneho rozvoja (interné vs. externe realizované programy, individuálne alebo skupinové, online alebo osobne, viac-dňový bez pauzy alebo séria kratších modulov a pod.) a tomu následne prispôsobte svoje rozhodnutia.

Vhod padne pridať do prieskumu aj niečo navyše. Jednou z najčastejšie využívaných alternatív je pridať k niektorým otázkam sekciu pre otvorené komentáre, kde môžu jednotlivci doplniť cenné informácie takou formou, akou im to najviac vyhovuje a zamerať sa aj na takú oblasť, ktorú ste možno v „základných“ otázkach nepokryli, no pre nich je dôležitá.

 

Motivujte svojich zamestnancov k vypĺňaniu (ideálne úprimnému)

Asi najkľúčovejší faktor je v tomto prípade anonymita. Vďaka tomu, že pri zbere a vyhodnocovaní dát nie je možné identifikovať, kto odpoveď poskytol, doprajete ľuďom pocit bezpečia a odbúrate strach z toho, že ich čakajú nepríjemné dôsledky v prípade, že vyjadria negatívny názor.

"S tímom odborníkov, ktorí stoja za riešeniami inmetric, mám možnosť spolupracovať už niekoľko rokov. Práve dlhodobá spolupráca je to, čo dokáže zabezpečiť, že sa nám vždy dostane produkt – služba šitá presne na mieru našim aktuálnym potrebám. Pri téme zisťovania spätnej väzby zákazníkov na naše produkty a služby sme spoločne dokázali vytvoriť komplexný prieskum, ktorý presne identifikoval naše silné aj slabé stránky. Dokázali sme špecifikovať, aké ďalšie kroky musíme podniknúť, aby s nami zákazníci zostali aj v priebehu ďalších rokov. Dokázali sme presne pomenovať oblasti, ktoré sme museli urýchlene zmeniť, ak chcela naša firma ďalej rásť. Vďaka dôkladnej analýze dát a výstupu z prieskumu sme sa dokázali zlepšiť, a to presne na miestach, kde to bolo potrebné. Našu energiu sme tak venovali tým správnym oblastiam a nemíňali sme ju tam, kde to zákazník nepovažuje za dôležité."
Judita Jančíková, Manažér zákazníckeho servisu, Premac

Survey_02

Informujte vopred

Zdá sa to ako samozrejmosť, no napriek tomu sa na tento mimoriadne dôležitý krok často zabúda. Veľké percento ľudí potom prieskumy nedokončí, pretože sa im zdajú  zdĺhavé, otázky im prídu irelevantné alebo jednoducho od veci. Dajte všetkým, koho sa to týka, vedieť, čo sa bude diať. Vaši zamestnanci si zaslúžia vedieť, na čo sa zhromažďujú ich názory, ako sa bude hodnotiť a čo s ním budete robiť. Komunikujte o tom, čo sa bude diať s výsledkami a o tom, aký dopad to bude mať na dianie vo firme. Urobte to čo najviac vzrušujúcim a interaktívnym. Čím lepšie zvládnete informovanosť na úvod projektu, tým viac sa vám vráti v podobe angažovanosti pri vypĺňaní odpovedí.

 

Podeľte sa o výsledky so svojimi zamestnancami

Zdieľanie výsledkov by malo byť neodmysliteľnou súčasťou každého prieskumu. Dajte svojim zamestnancom pocítiť, že na ich názore záleží a že na základe ich spätnej väzby sa môže v spoločnosti niečo zmeniť. Takto bude pravdepodobnosť, že sa zapoja aj niekedy v budúcnosti, určite vyššia. 😉

...ale čomu sa venovať?

Oblastí, ktorým sa vo firemnom prieskume môžete venovať, je naozaj neúrekom. Pre inšpiráciu vám prinášame nasledujúce...

 

Prieskum rozmanitosti (diverzity) 

Téma firemnej rozmanitosti (diverzity) sa za posledné roky oprávnene dostáva do popredia a na prvý pohľad sa môže zdať jednoduchá. Pri rozmanitosti je však dôležité odpovedať si na otázku „Je naša firma vôbec pripravená na túto tému?“. V tejto oblasti preskúmame či sú firemná kultúra, atmosféra a samotní  zamestnanci priaznivo nastavení na rozvíjanie rozmanitosti. Spolu s vami nájdeme miesta, ktoré by tento rozvoj mohli brzdiť, ale taktiež tie, ktoré ho budú podporovať. Následne s týmito zisteniami môžeme pracovať tak, aby sa dosiahol cieľ k spokojnosti všetkých – či už cez osvetu, workshopy, alebo koučing.

 

Prieskum spokojnosti

V súčasnosti si mnohí zamestnávatelia uvedomujú, že čím spokojnejší zamestnanci, tým kvalitnejšie odvedená práca. Nie vždy sa však pracovisko, kolektív, finančné ohodnotenie, možnosti rozvoja či náplň práce zhodujú s predstavami zamestnancov. Prieskum spokojnosti im poskytuje priestor anonymne vyjadriť, čo uberá na ich spokojnosti a čo by sa mohlo zmeniť, aby spokojní boli. Výsledky, ktoré získame, nám poradia, ktorým témam má zmysel sa venovať v konkrétnej firme z dlhodobého či krátkodobého hľadiska.

 

Prieskum firemnej komunikácie

Medziľudská komunikácia je v pracovnom prostredí nevyhnutná – je samozrejmá, no náročnejšia a komplexnejšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Môže sa stať, že komunikácia vo vašom tíme je priateľská a efektívna, ale napríklad komunikácia od nadriadeného či medzi oddeleniami nie je ideálna. Vtedy je vhodné zistiť, čo za tým stojí. Priestory na zmeny, ktoré sa v prieskume ukážu, môžeme potom spoločne vypĺňať tak, aby sa úroveň komunikácie posilnila a zefektívnila naprieč celou firmou.

 

Prieskum angažovanosti

Jednou z najpopulárnejších tém v oblasti firemných prieskumov je nepochybne angažovanosť a motivácia zamestnancov. Je úplne pochopiteľné, že zamestnávateľ chce, aby jeho zamestnanci boli motivovaní podávať čo najlepší výkon, realita však niekedy býva iná. Aby sme mohli stanoviť ďalšie kroky či už rozvoja, alebo firemných zmien, je dobré objaviť u samotných zamestnancov, ako a kde vytvárať motivujúce zmeny. Spoločne potom nájdeme spôsob ako ich preniesť do praxe.

 

Prieskum firemnej kultúry

V príjemnej firemnej atmosfére sa aj lepšie pracuje. Ak máte niekedy pocit, že je u vás „dusno“, dôvodom môže byť práve firemná kultúra. S prieskumom firemnej kultúry objavíte, ako firmu vidia a vnímajú zamestnanci, či je u vás vytvorené zázemie pre priateľské a súdržné pracovné i osobné vzťahy, ale aj to, ako vytvoriť z pracoviska miesto, kam sa zamestnanci radi vracajú.   

 

Ak máte pocit, že by ste chceli svoju pozornosť zamerať na inú oblasť, ozvite sa nám – ponúkame prieskumy, ktoré sú plne custom-izovateľné. Pomôžeme vám vybrať si tému, ktorá bude mať vo vašej firme najväčší efekt a zmysluplné uplatnenie.

"Spolupráca s inmetric-om bola nad rámec našich očakávaní, ktoré sme mali veľké. :-) Veronika dokázala vždy presne pochopiť, čo chceme a ponúknuť vhodné riešenie. Aj vďaka jej osobnému prístupu bola celá realizácia projektu pre nás veľmi príjemnou skúsenosťou a tešíme sa z hodnotných zistení v internom prieskume."
Silvia Miklová, HR manažér, TEMPEST

Zaujala vás táto služba?Radi vám o nej povieme viac. Spýtajte sa nás na čokoľvek alebo si s nami dohodnite bezplatnú konzultáciu, v rámci ktorej vám priblížime naše služby a porozprávame sa s vami o tom, ktorá je najvhodnejšia pre vaše potreby.