TALENT MANAŽMENT

Nechajte vašich ľudí zažiariť od prvého dňa - vďaka dobre pripraveným programom starostlivosti o ich potenciál.

Pre firmy dnes už dávno nie sú najdôležitejším kapitálom technológie či iný materiál, ale ľudia. Ľudia s potenciálom, efektívni zamestnanci s kľúčovými kompetenciami, ktoré vedú ich samých a časom aj celú spoločnosť k vytúženému úspechu.

Je nevyhnutné poznať svojich zamestnancov a adekvátne sa o nich starať. Nepremrhajte príležitosť a podporujte tých najlepších, aby ste sa viac nemuseli báť, že o nich prídete.

"Nájdite, rozvíjajte a udržte talenty vďaka použitiu tých správnych nástrojov."

 

Čo môžete získať vďaka vhodným talent-manažment programom pre svoju spoločnosť?

Vydajte sa s nami na cestu k úspechu. Vďaka našim bohatým skúsenostiam vás prevedieme celým procesom riadenia talentov od ich výberu, cez kariérny rozvoj a riadenie výkonnosti až po udržanie talentov vo firme a efektívne plánovanie nástupníctva. Iba samotný talent však nestačí. Firmy potrebujú nie len talentovaných, ale aj angažovaných zamestnancov. Ako na to?

Ako prvý krok je potrebné definovať kritériá, ktoré pomôžu určiť koho možno považovať za talent, aké správanie od neho očakávate a ako ho chcete odmeniť. Je známe, že zamestnanci s vysokým potenciálom sú motivovaní možnosťami neustáleho rozvoja, preto s nimi treba pracovať. Vzdelávajte ich a poskytnite im vzrušujúce príležitosti pre osobný rast. V spolupráci s členmi vášho HR tímu vytvoríme ten najvhodnejší  program pre vašich High Potentials.

 

V našej práci spájame unikátne online a offline nástroje tak, aby ste dosiahli váš cieľ.

Talent_Management_01

Riadenie výkonnosti

Ako dosiahnuť, aby zamestnanci svojim výkonom prispievali k firemným cieľom v čo najväčšej miere? Pomôžeme vám zladiť individuálne ciele zamestnancov s tými firemnými a rovnako tak aj rozvíjať kľúčové kompetencie potrebné pre špičkový výkon.

Naši konzultanti majú bohaté skúsenosti s návrhom a vedením profesionálnych systémov riadenia výkonu, ktoré umožňujú zosúladiť ciele zamestnancov s podnikovou stratégiou. Tieto systémy zahŕňajú rôzne hodnotiace metódy, ako napríklad metóda 360° spätnej väzby alebo psychodiagnostika, vďaka ktorým získate dokonalý profil výkonnosti všetkých zamestnancov v spoločnosti.

Prostredníctvom našich programov a nástrojov na podporu riadenia výkonnosti vedia manažéri a zamestnanci získať zručnosti potrebné na stanovenie cieľov, poskytovanie spätnej väzby, koučovanie a hodnotenie výkonu.

Udržanie talentov

V súčasnosti je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým udržať si kľúčových zamestnancov v spoločnosti. Teda tých, ktorí pre spoločnosť zabezpečia budúci úspech a rozhodne by ste o nich nemali prísť. Strata takéhoto zamestnanca môže viesť k výkyvom produktivity, strate obchodných príležitostí, negatívnym dopadom na spokojnosť zákazníka, firemnú náladu a v neposlednom rade k strate intelektuálneho kapitálu.

Talent_Management_02

Plánovanie nástupníctva

Spoločnosti, ktoré chcú fungovať efektívne, majú presné predstavy o tom, akých lídrov a talenty potrebujú na to, aby dosiahli úspech. Skutočne dobrí lídri vedia, že dlhodobo môžu stavať iba na spoľahlivých a angažovaných členoch tímu. A práve preto sú plánovanie nástupníctva, manažment pracovnej sily a profesionálny rozvoj takýchto zamestnancov kľúčové témy.

Pomôžeme vám nadizajnovať tieto procesy tak, aby neriešili iba aktuálnu situáciu, ale aj zabezpečili vašej firme dlhodobú perspektívu.

Rotácie zamestnancov

Talenty v zamestnaní  túžia po rozmanitých príležitostiach. Môžete im ich poskytnúť vzdelávaním, povýšením alebo rotáciou na rôznych pozíciách v rámci firmy. Fungujúce riadenie kariéry je jedným z najkomplexnejších procesov, ktorý je potrebné nastaviť a zabezpečiť. Naši konzultanti preto v úzkej spolupráci s vašim  HR tímom navrhnú a definujú potrebné kroky pre vytvorenie programu na mieru, ktorý bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám.

Zaujala vás táto služba?Radi vám o nej povieme viac. Spýtajte sa nás na čokoľvek alebo si s nami dohodnite bezplatnú konzultáciu, v rámci ktorej vám priblížime naše služby a porozprávame sa s vami o tom, ktorá je najvhodnejšia pre vaše potreby.