TESTY SCHOPNOSTÍ a OSOBNOSTNÉ DOTAZNÍKY

Spoľahlivé online testovanie, ktoré vám pomôže pri výbere, adaptácii nováčikov aj rozvoji zamestnancov.

Naše rozumové schopnosti nám pomáhajú lepšie analyzovať problémy, robiť rýchlejšie a presnejšie rozhodnutia či priorizovať úlohy. Osobnostné vlastnosti však majú  rovnako tak vplyv na náš pracovný výkon či potenciál. Tak prečo nezmerať oboje?

Ak skombinujeme rôzne osobnostné dotazníky a testy schopností, dokážeme prispôsobiť online testovanie rôznym pracovným rolám s ohľadom na ich náročnosť či špecifické požiadavky.

 

OBLASTI VYUŽITIA

Výber zamestnancov

Hodnotenia používané na účely výberu vo veľkej miere využívajú práve testy schopností a osobnostné dotazníky, aby sa maximalizovala šanca vybrať toho najvhodnejšieho uchádzača.

Pri výbere nového člena tímu máte viac možností, v ktorej fáze uchádzača otestovať. Najčastejšie sú to:

  1. online testovanie ako prvý krok výberového procesu - vhodné najmä pri výbere z väčšieho množstva uchádzačov. Pomôže vám rýchlo identifikovať, ktorí uchádzači majú najväčší potenciál. Efektívne tak narábate so svojim vzácnym časom a do ďalších krokov výberu posúvate len tých kandidátov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť úspechu.
  2. online testovanie vo finálnej fáze výberového procesu - vyberáte spomedzi finalistov alebo dokonca už máte „toho správneho“. Zaradiť hodnotenie v tejto fáze je ideálny doplnok, ktorý poskytne podklady pre kvalitné záverečné interview, pomôže vám reflektovať osobnostné nastavenie kandidáta voči pozícii, na ktorú ho plánujete prijať a v neposlednom rade podporiť jeho úspešnú adaptáciu.

 

Rozvoj a online testovanie zamestnancov

Pri použití hodnotiacich nástrojov za účelom rozvoja, sa väčšinou zameriavame na prácu s osobnostnými dotazníkmi, aby sme lepšie pochopili nielen typické správanie,  ale aj motiváciu a postoje jednotlivých účastníkov. Testy schopností v tomto prípade zohrávajú skôr doplnkovú úlohu.

  1. Identifikácia tzv. HI-PO - zamestnancov s vysokým potenciálom - hodnotenie kritických faktorov úspechu v súlade s firemnou kultúrou, ktoré poukazujú na zamestnancov s veľkým potenciálom. V kombinácii so správne zvolenými rozvojovými aktivity pomáhajú efektívne manažovať firemný „talent-pool“.
  2. Identifikácia leadership potenciálu - hodnotenie kľúčových faktorov líderských schopností; definovanie silných stránok a oblastí rozvoja.
  3. Základná analýza rozvojových potrieb - identifikácia rozvojových priorít v kombinácii s plánom aktivít pre podporu profesijného rastu.

"Testy schopností a osobnostné dotazníky nám pomáhajú spoľahlivo vybrať kandidáta, ktorý najlepšie spĺňa naše predstavy a požiadavky pre určitú rolu. Využitie sme našli nielen pri recruitingu, ale taktiež nám pomáhajú lepšie spoznať našich súčasných zamestnancov, takže si vieme poradiť aj s prípadnou stratou motivácie."

Nagy-Viányi Edina, Konateľ Nyitott Szem Bt.

Tests_01

Hodnotenie osobnosti

Vďaka našim osobnostným dotazníkom založených na kompetenciách budete môcť získať prehľad o typickom správaní vašich kandidátov, o tom, ako sa správajú v konkrétnych situáciách, ktoré kompetencie patria medzi ich silné stránky alebo kde je naopak potrebné ich podporiť. Naše osobnostné dotazníky merajú dva hlavné atribúty potrebné pre pracovný úspech.

Prečo je dôležité merať motiváciu, hodnoty, preferované správanie a kompetencie?

Do zamestnania prijímate ľudí a ľudia sú zložité bytosti, v ktorých nemôžete jednoducho odrezať schopnosti od osobnosti. Prichádzajú nerozlučne a s každým novým človekom do tímu si beriete celý balík. Pravdepodobne ani vy nechcete prijať alebo povýšiť človeka, ktorého kognitívne schopnosti sú síce nadpriemerné, ale má hroznú reputáciu pri zvládaní konfliktov a chýba mu empatia. Meranie osobnostných čŕt a motívov je základnou informáciou nielen pre úspech, ale aj pre schopnosť koexistovať s hodnotami spoločnosti a ostatnými zamestnancami.

Hodnotenie osobnosti ako štandardný krok výberového procesu  vám pomôže skrátiť čas potrebný na spoznanie kandidáta, poskytne vám vynikajúci základ pre kvalitné kompetenčné interview a v neposlednom rade eliminuje subjektívne predsudky z prijímacieho procesu.

Tests_02

Meranie kognitívnych schopností

Vedeli ste, že meranie kognitívnych schopností vám dáva do rúk mimoriadne efektívny a funkčný nástroj, ktorý zobrazuje nielen aktuálny výkon, ale má aj prediktívnu silu pre budúcu produktivitu? Ľudia, ktorí majú v testoch kognitívnych schopností vyššie skóre, majú tendenciu ľahšie riešiť zložité problémy, učia sa rýchlejšie a majú lepšie schopnosti logického uvažovania.

Práve preto naše testy merajú rôzne schopnosti dôležité pre pracovný úspech, napr. verbálne myslenie, narábanie s informáciami, numerické schopnosti, multitasking či pamäť. Vďaka tomu je možné testovanie prispôsobiť každej pozícii. Vo všeobecnosti delíme výkonové testy podľa toho, čo merajú, na:

  • Všeobecné - poskytujú celkový prehľad o mentálnom potenciáli  kandidáta. Merajú všeobecné kognitívne schopnosti, ako numerické a verbálne uvažovanie a schopnosť riešiť problémy- logické myslenie.  Môžu byť použité ako všeobecný nástroj na výber, nezávislý od roly.
  • Špeciálne - Tieto testy hodnotia konkrétne kognitívne schopnosti. Poskytujú zúžený a podrobnejší pohľad na konkrétne faktory. Nájdete medzi nimi testy určené napríklad pre profesionálnych vodičov, (reakčná rýchlosť, krátkodobá pamäť či schopnosť koncentrácie) alebo operátorov call-centier (multitasking).

 

Chcete vedieť viac alebo si to rovno vyskúšať? Kontaktujte nás!

Zaujala vás táto služba?Radi vám o nej povieme viac. Spýtajte sa nás na čokoľvek alebo si s nami dohodnite bezplatnú konzultáciu, v rámci ktorej vám priblížime naše služby a porozprávame sa s vami o tom, ktorá je najvhodnejšia pre vaše potreby.