Kandidáti či existujúci zamestnanci? Doprajte im celkom nový zážitok.

Desiatky rokov výskumu a vývoja a milióny realizovaných hodnotení pracovného potenciálu ročne po celom svete. Výsledkom sú online testovacie nástroje, ktoré vám jednoducho ponúknu viac.
Shl1b Puzzle

 

Získajte komplexný obraz

Dotazníky prinášajú pohľad na osobnostné dimenzie, ktoré vám prezradia, čo je pre daného človeka typické. Zmysluplne môžete posúdiť, ako má rozvinuté kompetencie, ktoré si určitá rola vyžaduje, ale aj odhadnúť budúci pracovný výkon, pracovný potenciál či tzv. „culture fit“. Namiesto toho, aby ste tipovali na základe jedného-dvoch pohovorov, aký niekto je a či sa stretáva s vašimi predstavami, overené dotazníky a výkonové testy to spravia za vás - rýchlo a efektívne.  

Výstupy z dotazníkov a testov, pomáhajú pri výbere toho najvhodnejšieho zamestnanca nielen na základe schopností a zručností, ale aj na základe toho, ako sa na tú-ktorú pozíciu hodí osobnostne. Je tímový hráč? Má riadiace schopnosti? Je inovatívny? OPQ dotazník vám toto povie ešte pred skúšobnou dobou. Vy nájdete správneho zamestnanca na určitú pozíciu a zamestnanec si nájde tú správnu pozíciu.

 

Shl2

Váš sprievodca životným cyklom zamestnanca 

SHL dotazníky a testy majú však širokospektrálne využitie a pomáhajú vám nielen pri recruitingu. Pri rozvoji zamestnancov dotazníky odhalia, na ktoré kompetencie je najvhodnejšie sa zamerať a ďalej ich rozvíjať, ale taktiež sa ukážu silné stránky, z ktorých možno čerpať. Takto je ďalší rozvoj zároveň efektívny i ekonomický. 

Ak plánujete talent manažment program, hľadáte cestu ako obohatiť Assessment a Development Centrá alebo riešite plán nástupníctva, aj tu vám dokáže hodnotenie osobnosti priniesť výrazné benefity.

Dokonca aj v náročných situáciách, akými je odchod zamestnancov z firmy môžete svojim kolegom pomôcť nasmerovať ich na ich kariérnej ceste. Či už v rámci outplacement programu alebo kariérneho poradenstva.

Vykon3

Nová kvalita vašej práce

inmetric vám ako jediný partner na Slovensku prináša možnosť absolvovať certifikačné školenie PAA (Personality and Ability Assessment).

Získajte odborné know-how z oblasti pracovnej psychodiagnostiky a posuňte svoj spôsob práce s talentami opäť o úroveň vyššie. Na tréningu sa dozviete nielen to, ako používať SHL online nástroje, ale predovšetkým to, ako správne pracovať s ich výsledkami. Ako ich interpretovať, podať či zabezpečiť, aby z nich benefitoval hodnotený aj hodnotiteľ.

 

PAA kurzy v našom tíme vedie Veronika a skladajú sa z pre-work e-learningu a následného interaktívneho skupinového tréningu. Tam okrem priestoru pre nácvik a zdieľanie, získate možnosť pozrieť sa na vlastné výsledky z hodnotenia a položiť všetky otázky, ktoré vás v súvislosti s pracovnou psychodiagnostikou zaujímajú.

Shl3

Job-Focused riešenia

Je to viac líder alebo manažér? Bude z nej dobrá obchodníčka? Má ten kandidát správny drive pre náš prístup k predaju? Je práve ona, správna adeptka na povýšenie?

Kladiete si občas podobné otázky? .... Rozumieme. Chcete urobiť správne rozhodnutie. 

A my vám s tým radi pomôžeme. Vďaka špecifickým riešeniam zameraným práve na konkrétne typy pozícií ako sú MANAŽÉRI, LÍDRI či OBCHODNÍCI dokážete efektívne zhodnotiť, kde sa u daného človeka skrýva jeho potenciál. 

OBCHOD

Pochopením osobnostných predpokladov a motivačných faktorov kandidáta, dokážete zmysluplne využiť jeho silné stránky. Viete v ktorej fáze obchodného cyklu je ako ryba vo vode, a kde naopak uvíta podporu. Bude skvelý v otváraní dverí, návrhoch riešení alebo skôr v udržiavaní vzťahov?  Na to všetko vám poskytneme odpovede.

LEADERSHIP 

Akého lídra váš biznis aktuálne potrebuje?  Hľadáte jedinečnú osobnosť s potrebnou dávkou kreativity, ktorá ukáže smer a inšpiruje ostatných? Alebo je to skôr niekto, kto dokáže spoľahlivo uchopiť problémy, dohliadať na priebežné výsledky a zvláda tlak a zmeny?  Nahliadnite s nami kandidátom a kandidátkam do hláv a vyberte správne.

Chcem si to vyskúšať