ASSESSMENT CENTRUM a DEVELOPMENT CENTRUM

Vyberajte tých najvhodnejších vďaka Assessment Centrum a rozvíjajte talenty vďaka Development Centrum

Odhaľte skutočný potenciál

Metodiku Assessment Centrum či Development Centrum poznáte aj pod rozšíreným slovenským ekvivalentom- tzv. hodnotiacimi a rozvojovými centrami.
Ich hlavným cieľom je poskytnúť čo najpresnejší obraz o schopnostiach hodnoteného kandidáta alebo zamestnanca a predpovedať tak, nakoľko môže na danej pozícii uspieť. 

Hodnotiace centrá sú jednou z najefektívnejších výberových metód a jedným z najsilnejších prediktorov budúceho úspechu kandidátov v spoločnosti.

Nezáleží na tom, či ste malá rodinná firma alebo nadnárodná spoločnosť. Správne nadizajnované a kvalitne prevedené, majú svoje zaslúžené miesto pri prijímaní a rozvoji zamestnancov.  

POTREBUJE VÁŠ OBCHODNÝ TÍM "NAKOPNÚŤ" NA CESTE K LEPŠIM VÝSLEDKOM?
Pomôžeme Vám identifikovať chýbajúce schopnosti, ktoré brzdia ich výkon a bránia ich rozvoju.

MÁTE DILEMU, KOHO POVÝŠIŤ?
Odhaľte s nami skrytý manažérsky a leadership potenciál a rozhodnite sa správne. 

HĽADÁTE NOVÉHO ČLENA TÍMU, KTORÝ SPLNÍ NÁROKY POZÍCIE, NO ZÁROVEŇ ZAPADNE AJ DO FIREMNEJ KULTÚRY?

Spolu s Vami zostavíme ideálny profil kandidáta a nájdeme Váš "perfect match".

Assessment Centrum / Development Centrum, ktoré reaguje na Vaše potreby a prináša očakávané výsledky? Takto vyzerajú tie, ktoré pre Vás pripravujeme v inmetric.

Počas Assessment a Development Centrum čelia kandidáti rôznym modelovým úlohám zasadeným do konkrétneho kontextu v podobe príbehu, a to buď individuálne alebo v skupine. Tie môžu byť doplnené aj  mnohými inými metódami, ako napríklad behaviorálne interview, psychodiagnostické hodnotenie, Lego Serious Play® a ďalšie. Účastník tak získava bohatšie skúsenosti a firma viac dôležitých informácií.

Výber alebo rozvoj? Každé Assessment Centrum / Development Centrum môže byť zostavené a prispôsobené podľa Vašich cieľov, potrieb a očakávaní.

Pri assessment/hodnotiacom centre sa sústredíme na výber, podľa očakávaných kritérií vyberáme najvhodnejšieho kandidáta na prijatie do firmy alebo povýšenie v rámci organizácie.

Pri development/rozvojovom centre kladieme dôraz na ďalší rozvoj zamestnancov. Zhodnotením aktuálneho stavu a následnými odporúčaniami pomáhame smerovať energiu investovanú do rozvoja tým správnym smerom. Samotné development  centrum býva často začlenené aj do komplexných rozvojových programov -  najčastejšie ako prvý alebo záverečný krok.

AC_DC_01

Zaujala Vás táto služba?

Radi Vám o nej povieme viac. Spýtajte sa nás na čokoľvek alebo si s nami dohodnite bezplatnú konzultáciu, v rámci ktorej Vám priblížime naše služby a porozprávame sa s Vami o tom, ktorá je najvhodnejšia pre Vaše potreby.